คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง