นายจักรพันธุ์  ทองอ่ำ
นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ
นายอำเภอโนนสัง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
41194   คน
เริ่มนับวันที่ 11 มีนาคม 2561

ข่าวประกาศทั้งหมด

ค้นหาจาก :
24/09/2563 : ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ขอเชิญชวนมาเสนอราคา 301
17/09/2563 : ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(Tambon Smart Team) 365
18/09/2562 : ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง เรื่อง ขอเชิญชวนมาเสนอราคา 369
07/06/2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่ากุดดู่ ม.2 ต.กุุดดู่ - บ้านโคกสะอาด ม.5 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 405
15/02/2562 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านข้องโป้ไปบ้านทรายงาม ตำบลบ้านขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)) 340
14/02/2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านข้องโป้ไปบ้านทรายงาม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 371
11/02/2562 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่างบูรพา - เชื่อมบ้านโนนทัน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 368
08/02/2562 : ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างบูรพา-เชื่อมบ้านโนนทัน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 370
08/02/2562 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหัวนา - โนนนาดี หมู่ที่ 1 ตำบลหัวนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 238
07/02/2562 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Para Cape Seal (Type 3) เส้นทางบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 6 ถึงบ้านนาลาดควาย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 221
06/03/2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโป่งสุทธิ ม.11 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 210
15/02/2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโป่งสุทธิ ม.11 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 204
11/02/2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านโนนยาว ม.7 ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 203
07/02/2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement in-place Recycling) สายแยกทางหลวงชนบท 3002 - บ้านห้วยมะหรี่ ตำบลโนนเมือง อ.โนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 240
01/02/2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองสะแบง-ท่าน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ม.6 ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 209
01/02/2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายรอบวัดหนองสะแบง ม.6 ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 240
01/02/2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายรอบหาดโนนยาว ม.7 ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 240
21/01/2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโป่งสุทธิ ม.11 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธี e-bidding 228
11/03/2561 : ทดสอบระบบข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 251


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1