พ.อ.อ. กิตติพงษ์  ยอดไชยเพ็ชร
พ.อ.อ. กิตติพงษ์ ยอดไชยเพ็ชร
นายอำเภอโนนสัง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
47042   คน
เริ่มนับวันที่ 11 มีนาคม 2561

สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน ภาคอีสานตอนล่าง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน พร้อมติดตามการบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกิน ที่จังหวัดหนองบัวลำภู 

ลงข่าว: 11/02/2565    10   402

เมื่อวันที่ 8 กุมพาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุม อบต.โคกม่วง อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสังเป็นประธานการประชุม เตรียมงานรับ สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนภาคอีสานตอนบน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน พร้อมติดตามการบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกิน ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในวันที่ 10 กุมพาพันธ์ 2565  นำโดย พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ .คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน ที่อำเภอโนนสัง จ.หนองบัว  โดยรับปัญหาต่างๆ ที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน มีประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่ง สว. จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการกลั่นกรองกฎหมายให้สอดรับกับสภาพปัญหาของประชาชน   เพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ปัญหาโดยกลไกของวุฒิสภาต่อไป