นายจักรพันธุ์  ทองอ่ำ
นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ
นายอำเภอโนนสัง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
22   คน
สถิติทั้งหมด
28752   คน
เริ่มนับวันที่ 11 มีนาคม 2561

โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร  

ลงข่าว: 09/03/2566    11   9

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอโนนสัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านค้อ และเทศบาลตำบลโนนสัง เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ "1 อปท. 1 หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาเสพติด" หารือแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่ และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านค้อ และเทศบาลตำบลโนนสัง