พ.อ.อ. กิตติพงษ์  ยอดไชยเพ็ชร
พ.อ.อ. กิตติพงษ์ ยอดไชยเพ็ชร
นายอำเภอโนนสัง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
47044   คน
เริ่มนับวันที่ 11 มีนาคม 2561

ปลัดอำเภอโนนสัง

ชื่อ - นามสกุล :
นายนิพนธ์ มหิพันธ์
ตำแหน่ง :
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
เบอร์ติดต่อ : 0632089015
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนิตยา บมขุนทด
ตำแหน่ง :
ปลัดอำเภอ กลุ่มงานทะเบียนและบัตร
เบอร์ติดต่อ : 0639035340
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพงษ์ศักดิ์ บุตรดา
ตำแหน่ง :
ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพีระวัฒน์ สีลาบุตร
ตำแหน่ง :
ปลัดอำเภอ ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
เบอร์ติดต่อ : 0889813681
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเกียรติศักดิ์ เหมือนหาญ
ตำแหน่ง :
ปลัดอำเภอ ฝ่ายงานปกครอง
เบอร์ติดต่อ : 0933215348
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายฉัตรชัย วรแสน
ตำแหน่ง :
ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร
เบอร์ติดต่อ : 0632089019
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1