นายจักรพันธุ์  ทองอ่ำ
นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ
นายอำเภอโนนสัง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
22   คน
สถิติทั้งหมด
28752   คน
เริ่มนับวันที่ 11 มีนาคม 2561

ปลัดอำเภอโนนสัง

ชื่อ - นามสกุล :
นายชนะชัย กงไสยา
ตำแหน่ง :
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
เบอร์ติดต่อ : 0632089015
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพีระวัฒน์ สีลาบุตร
ตำแหน่ง :
ปลัดอำเภอ กลุ่มงานทะเบียนและบัตร
เบอร์ติดต่อ : 0811516037
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
เรืออากาศโท จิรโรจน์ เดชรักษา
ตำแหน่ง :
ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิปัสสิส ชื่นชม
ตำแหน่ง :
ปลัดอำเภอ ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
เบอร์ติดต่อ : 0639031415
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเกียรติศักดิ์ เหมือนหาญ
ตำแหน่ง :
ปลัดอำเภอ ฝ่ายงานสำนักงาน
เบอร์ติดต่อ : 0933215348
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอภิณพ ปัญโยวัฒน์
ตำแหน่ง :
ปลัดอำเภอ ฝ่ายงานสำนักงาน
เบอร์ติดต่อ : 0918621565
อีเมล์ :