พ.อ.อ. กิตติพงษ์  ยอดไชยเพ็ชร
พ.อ.อ. กิตติพงษ์ ยอดไชยเพ็ชร
นายอำเภอโนนสัง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
8   คน
สถิติทั้งหมด
47037   คน
เริ่มนับวันที่ 11 มีนาคม 2561

เจ้าหน้าที่ปกครอง

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวยุภาพร ลีแก้ว
ตำแหน่ง :
พนักงานราชการ
เบอร์ติดต่อ : 0889813670
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทัศนัย พลั่วพันธ์
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั่วคราว(สย.)
เบอร์ติดต่อ : 0813801291
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจิตรอนงค์ วงษ์อ่อน
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั่วคราว(สย.)
เบอร์ติดต่อ : 0842282722
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรทิพย์ มุ่งหมาย
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั่วคราว(สย.)
เบอร์ติดต่อ : 0957634546
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปานฤดี ไชยโย
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั่วคราว(สย.)
เบอร์ติดต่อ : 0610548268
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกิตติมา ภิรมย์ราช
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั่วคราว(สย.)
เบอร์ติดต่อ : 0950435392
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจิณณ์พัชร์ ยศมีบุญ
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั่วคราว (สย.)
เบอร์ติดต่อ : 0979427849
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1