นายจักรพันธุ์  ทองอ่ำ
นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ
นายอำเภอโนนสัง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
22   คน
สถิติทั้งหมด
28752   คน
เริ่มนับวันที่ 11 มีนาคม 2561

กิจกรรมจิตอาสา 

ลงข่าว: 09/03/2566    9   6

นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอโนนสัง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน ข้าราชการ ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอโนนสัง และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังมน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านวังมน ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โดยมีประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนรวม 160 คน บริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านวังมนมีความสะอาด ประชาชนมีความสามัคคีร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ